Χάρτης Κατάταξη

B.003 Ελευθερο Πνευμα

B.003 Ελευθερο Πνευμα
Συντεταγμένες: 531|491
Πόντοι: 9.902
Παίκτης: Snatcher
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)