Χάρτης Κατάταξη

Γ010 SHELBY

Γ010 SHELBY
Συντεταγμένες: 440|508
Πόντοι: 8.669
Παίκτης: Thomas Michael Shelby
Φυλή: Be Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)