Χάρτης Κατάταξη

wNemesis 4

wNemesis 4
Συντεταγμένες: 447|527
Πόντοι: 8.580
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)