Χάρτης Κατάταξη

0062.Η αγάπη είναι ελέφαντας

0062.Η αγάπη είναι ελέφαντας
Συντεταγμένες: 561|490
Πόντοι: 10.300
Παίκτης: Eτερος εγώ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)