Χάρτης Κατάταξη

127 C.012 Franz Beckenbauer

127 C.012 Franz Beckenbauer
Συντεταγμένες: 538|451
Πόντοι: 7.944
Παίκτης: Jason-Afroditi
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)