Χάρτης Κατάταξη

(15) Δερβενάκια

(15) Δερβενάκια
Συντεταγμένες: 501|438
Πόντοι: 11.425
Παίκτης: low77
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)