Χάρτης Κατάταξη

23. SuperB0Y

23. SuperB0Y
Συντεταγμένες: 437|500
Πόντοι: 9.176
Παίκτης: SuperB0Y
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)