Χάρτης Κατάταξη

Νότος

Νότος
Συντεταγμένες: 470|447
Πόντοι: 2.949
Παίκτης: Formidable
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)