Χάρτης Κατάταξη

0073.The Sandman

0073.The Sandman
Συντεταγμένες: 529|445
Πόντοι: 10.300
Παίκτης: Eτερος εγώ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)