Χάρτης Κατάταξη

025-Βασίλης Παλαιοκώστας

025-Βασίλης Παλαιοκώστας
Συντεταγμένες: 530|526
Πόντοι: 9.882
Παίκτης: aggelosdelta
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)