Χάρτης Κατάταξη

Α.010

Α.010
Συντεταγμένες: 496|472
Πόντοι: 10.136
Παίκτης: RomaReturns
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)