Χάρτης Κατάταξη

05 Now I am become Death

05 Now I am become Death
Συντεταγμένες: 510|495
Πόντοι: 9.761
Παίκτης: xukotako
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)