Χάρτης Κατάταξη

0038.Ten Commandments

0038.Ten Commandments
Συντεταγμένες: 531|446
Πόντοι: 10.300
Παίκτης: Eτερος εγώ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)