Χάρτης Κατάταξη

(11) Το χωριό με θεά

(11) Το χωριό με θεά
Συντεταγμένες: 501|437
Πόντοι: 10.083
Παίκτης: low77
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)