Χάρτης Κατάταξη

30.Πουντα

30.Πουντα
Συντεταγμένες: 455|459
Πόντοι: 8.104
Παίκτης: billmarin
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)