Χάρτης Κατάταξη

005|Gioda

005|Gioda
Συντεταγμένες: 478|487
Πόντοι: 10.237
Παίκτης: gioda
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)