Χάρτης Κατάταξη

88-91.Shadowbringer

88-91.Shadowbringer
Συντεταγμένες: 531|556
Πόντοι: 9.860
Παίκτης: KoGia
Φυλή: Be Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)