Χάρτης Κατάταξη

(17) Μανιάκι

(17) Μανιάκι
Συντεταγμένες: 501|436
Πόντοι: 10.083
Παίκτης: low77
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)