Χάρτης Κατάταξη

005-p2

005-p2
Συντεταγμένες: 497|449
Πόντοι: 7.285
Παίκτης: J.A.C.E.
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)