Χάρτης Κατάταξη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Συντεταγμένες: 550|500
Πόντοι: 9.584
Παίκτης: ΛΟΛΟΜΠΑ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)