Χάρτης Κατάταξη

013-p1

013-p1
Συντεταγμένες: 496|456
Πόντοι: 6.523
Παίκτης: J.A.C.E.
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)