Χάρτης Κατάταξη

B010 Noriega

B010 Noriega
Συντεταγμένες: 499|477
Πόντοι: 10.495
Παίκτης: Νoriega
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)