Χάρτης Κατάταξη

B037. AERIKO

B037. AERIKO
Συντεταγμένες: 522|468
Πόντοι: 10.016
Παίκτης: AERIKO
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)