Χάρτης Κατάταξη

ΑΝΣΕΛΜΟ

ΑΝΣΕΛΜΟ
Συντεταγμένες: 541|548
Πόντοι: 10.000
Παίκτης: DeadForGlory
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)