Χάρτης Κατάταξη

74 ASLANIDES

74 ASLANIDES
Συντεταγμένες: 542|548
Πόντοι: 7.519
Παίκτης: Derex
Φυλή: Be Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)