Χάρτης Κατάταξη

(16) Μάχη του Κεφαλόβρυσου

(16) Μάχη του Κεφαλόβρυσου
Συντεταγμένες: 500|436
Πόντοι: 9.824
Παίκτης: low77
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)