Χάρτης Κατάταξη

Γ036 SHELBY

Γ036 SHELBY
Συντεταγμένες: 440|519
Πόντοι: 9.914
Παίκτης: Thomas Michael Shelby
Φυλή: Be Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)