Χάρτης Κατάταξη

15.Κανι

15.Κανι
Συντεταγμένες: 457|453
Πόντοι: 9.074
Παίκτης: billmarin
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)