Χάρτης Κατάταξη

33. SuperB0Y

33. SuperB0Y
Συντεταγμένες: 434|505
Πόντοι: 7.048
Παίκτης: SuperB0Y
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)