Χάρτης Κατάταξη

0082.Μάντεψε τι κάνω τα βράδια

0082.Μάντεψε τι κάνω τα βράδια
Συντεταγμένες: 565|489
Πόντοι: 10.300
Παίκτης: Eτερος εγώ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)