Χάρτης Κατάταξη

Κανελονια 53

Κανελονια 53
Συντεταγμένες: 482|437
Πόντοι: 10.221
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)