Χάρτης Κατάταξη

021-Βασίλης Παλαιοκώστας

021-Βασίλης Παλαιοκώστας
Συντεταγμένες: 552|539
Πόντοι: 9.530
Παίκτης: aggelosdelta
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)