Χάρτης Κατάταξη

Δύση

Δύση
Συντεταγμένες: 470|444
Πόντοι: 2.528
Παίκτης: Formidable
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)