Χάρτης Κατάταξη

0063.Red Wedding (GOT)

0063.Red Wedding (GOT)
Συντεταγμένες: 526|440
Πόντοι: 10.300
Παίκτης: Eτερος εγώ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)