Χάρτης Κατάταξη

Άντε βρε έλα. Τόσο πολύ φοβάσαι?

Άντε βρε έλα. Τόσο πολύ φοβάσαι?
Συντεταγμένες: 470|441
Πόντοι: 8.253
Παίκτης: Formidable
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)