Χάρτης Κατάταξη

Κανελονια 42

Κανελονια 42
Συντεταγμένες: 476|437
Πόντοι: 9.893
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)