Χάρτης Κατάταξη

0080.Ψυχή Βαθιά

0080.Ψυχή Βαθιά
Συντεταγμένες: 566|490
Πόντοι: 10.300
Παίκτης: Eτερος εγώ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)