Χάρτης Κατάταξη

Β.010

Β.010
Συντεταγμένες: 460|448
Πόντοι: 10.358
Παίκτης: RomaReturns
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)