Χάρτης Κατάταξη

009

009
Συντεταγμένες: 495|432
Πόντοι: 6.715
Παίκτης: krisos
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)