Χάρτης Κατάταξη

(23)Έλληνας krisos

(23)Έλληνας krisos
Συντεταγμένες: 493|433
Πόντοι: 10.083
Παίκτης: low77
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)