Χάρτης Κατάταξη

Β.018

Β.018
Συντεταγμένες: 457|449
Πόντοι: 10.106
Παίκτης: RomaReturns
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)