Χάρτης Κατάταξη

0133.Immortals

0133.Immortals
Συντεταγμένες: 533|444
Πόντοι: 10.300
Παίκτης: Eτερος εγώ
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)