Χάρτης Κατάταξη

069 Kendrick Nunn

069 Kendrick Nunn
Συντεταγμένες: 516|486
Πόντοι: 9.585
Παίκτης: Latis
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)