Χάρτης Κατάταξη

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
Συντεταγμένες: 567|503
Πόντοι: 9.795
Παίκτης: ΛΟΛΟΜΠΑ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)