Χάρτης Κατάταξη

Winter is Coming

Winter is Coming
Συντεταγμένες: 541|553
Πόντοι: 9.685
Παίκτης: solo
Φυλή: Be Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)