Χάρτης Κατάταξη

0053.Ένα γελαστό απόγευμα

0053.Ένα γελαστό απόγευμα
Συντεταγμένες: 489|431
Πόντοι: 10.300
Παίκτης: Eτερος εγώ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)