Χάρτης Κατάταξη

Τζα ο Rosa Negro 3

Τζα ο Rosa Negro 3
Συντεταγμένες: 492|477
Πόντοι: 9.829
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)