Χάρτης Κατάταξη

0081.Τρελλός είμαι οτι θέλω κάνω

0081.Τρελλός είμαι οτι θέλω κάνω
Συντεταγμένες: 566|491
Πόντοι: 10.300
Παίκτης: Eτερος εγώ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)