Χάρτης Κατάταξη

(25)Το χώμα βάφτηκε κόκκινο

(25)Το χώμα βάφτηκε κόκκινο
Συντεταγμένες: 495|433
Πόντοι: 9.905
Παίκτης: low77
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)