Χάρτης Κατάταξη

007

007
Συντεταγμένες: 496|431
Πόντοι: 4.321
Παίκτης: krisos
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)